CREIXEMENT PERSONAL

ACTIVITATS GRUPALS

Els grups de creixement personal són espais de desenvolupament en un entorn segur de confiança i confidencialitat.

Tenen com a finalitat l'aprenentatge, a través de la vivència i del compartir.

Proporcionen un marc de reflexió i experimentació que afavoreix l'autoconsciència i el canvi personal, amb l'objectiu de millorar el benestar psicològic i emocional.  

crecimiento personal.png

Crea un lloc bell en el teu interior, i aleshores comença a expandir-lo cap a l'exterior

Bryant McGill

Beneficis del treball en grup

 • Incrementa la comprensió de les pròpies sensacions, emocions i pensaments

 • Augmenta el coneixement dels estils de conducta i de relació predominants

 • Ajuda a qüestionar creences, actituds i formes de relació, i permet posar a prova nous models

 • Proporciona experiències emocionals enriquidores

 • Promou l'autoafirmació i la comunicació

 • Afavoreix la creació de xarxes de suport amb persones afins

Des del mes de març de 2020

les activitats grupals

a Vilassar de Mar

han quedat aturades.

Desitjo poder-vos informar ben aviat de que tornen a funcionar.

Segueixo en contacte amb vosaltres a través del telèfon

i del correu electrònic

teléfono.png
correo_electrónico.png
X_Taller_de_Gestión_Emocional.png

Taller de gestió emocional

Transitant les emocions des de la serenitat

Les emocions són les eines de què ens ha dotat la natura per donar resposta a l'impacte de les situacions externes. Cada emoció ens porta un missatge essencial que hem d'aprendre a interpretar. Quan desconeixem aquests missatges, les emocions ens desborden i prenen el control. Quan aprenem a escoltar-les i entendre-les, podem fer servir el coneixement que ens aporten i guanyem serenitat. 

Si vius en una muntanya russa emocional, si les pors t'arrosseguen i et dominen, si ja no sents l'alegria de viure, AQUEST ÉS EL TEU TALLER.

Què t'aportarà aquest treball?

 • Coneixement i gestió de cada emoció bàsica

 • Autoconeixement a través de la nena interior

 • Treball de bioenergètica per alliberar les emocions enquistades

 • Sanar les culpes, la vergonya i el sentiment d'inadequació

 • Reconciliar-te amb tu mateixa i amb els altres

 • Recuperar els recursos interns necessaris per gaudir cada experiència vital

X FotoJet.png

Espai "Dones en cercle"

Descobrim i despleguem la força de la feminitat

Un espai per descobrir l'essència femenina que hi ha al teu interior i empoderar-te. El model masculí del patriarcat ha relegat el veritable valor de la feminitat. Cada vegada es fa més patent que cal recuperar aquests valors per reestructurar l'ordre establert i caminar cap a una societat més humana i conscient.

Si desitges contactar amb la teva essència més profunda, si vols gaudir del teu cos lliurement, si busques altres dones amb qui explorar el teu interior en un espai de confiança, AQUEST ÉS EL TEU TALLER.

Què t'aportarà aquest treball?

 • Connexió amb les energies del cos i la sensualitat

 • Donar un nou significat a la sensibilitat i el sentiment

 • Aprendre a estimar-te i estimar sense dependències

 • Desenvolupar la teva saviesa interior (percepció, intuïció, creativitat)

 • Aprendre a gestionar els conflictes des de l'empatia i la cooperació

 • La llibertat per gaudir intensament de la vida

X_Espai_de_Meditació.png

Espai de Meditació

Connectant amb la teva força interior

La meditació és la pràctica que et permet retirar l'atenció de la ment analítica i conduir-la a nivells més profunds. Et permet retornar a la teva realitat interior, aquella que es troba per sota del funcionament amplificat de l'intel·lecte. Quan la ment s'apaivaga, hi ha un moviment d'apertura a sentir i a experimentar plenament la vida i el goig d'existir. 

Si la teva vida és purament supervivència, si els teus pensaments et provoquen neguit i desesperança, si et sents desconnectada del teu món intern, AQUEST ÉS EL TEU TALLER.

Què t'aportarà aquest treball?

 • Potenciació de l'autoobservació com a eina per detectar necessitats internes

 • Desenvolupament dels sentiments de centrament i d'harmonia personal

 • Accés als propis recursos interns

 • Millorar els estats d'angoixa, estrès i baix estat anímic

 • Augmentar la capacitat d'atenció, concentració i memòria

 • Aprendre a viure en plenitud

Vivir sin estrés.png

Taller "Viure sense Estrès"

Canviant la ment per modificar la realitat

L'estrès es pot definir com un desequilibri entre les demandes externes i els recursos que la persona sent que posseeix per fer front a aquestes responsabilitats. El sistema nerviós es posa en estat d'alerta i  apareixen tota una sèrie de reaccions fisiològiques, emocionals, mentals i de comportament que ens desgasten i comprometen la nostra salut.

Si sents que les circumstàncies et superen, si sovint estàs irritable i de mal humor, si els teus pensaments et porten a la negativitat i al pessimisme, AQUEST ÉS EL TEU TALLER.

Què t'aportarà aquest treball?

 • Aprendràs a controlar l'activació fisiològica mitjançant tècniques de relaxació i de consciència plena

 • Aprendràs a identificar i modificar pensaments distorsionats i creences irracionals

 • Aprendràs a gestionar millor el teu temps

 • Aprendràs tècniques de resolució de problemes i de presa de decisions

 • Aprendràs a comunicar-te de forma assertiva

 • Aprendràs a promoure hàbits de vida saludables

X Taller de Autoestima.png

Taller d'Autoestima

El plaer de ser tu mateixa

L’autoestima és una necessitat psicològica bàsica. La manera com ens sentim respecte a nosaltres mateixes afecta de forma decisiva tots els aspectes de la nostra experiència. Donem resposta a tot allò que ens passa segons el que sentim que som, i aquesta percepció condiciona les possibilitats que tenim de progressar en la vida i de trobar satisfacció en les relacions.

Si ets molt crítica amb tu mateixa, si et compares amb els altres i sents que no estàs a l'altura, si dubtes de la teva capacitat per afrontar els reptes de la vida, AQUEST ÉS EL TEU TALLER.

Què t'aportarà aquest treball?

 • Conèixer i transformar els factors que et provoquen una baixa autoestima

 • Aprendre a respondre de forma positiva als canvis i a les oportunitats que presenta la vida

 • Afrontar les dificultats amb optimisme

 • Incrementar la força interior, el nivell d'energia i la motivació

 • Sentir-te satisfeta de ser la persona que ets

 • La serenitat que et permet gaudir la vida

X Taller de Bienestar.jpg

Taller de Benestar

Equilibri cos-ment-emoció

El benestar intern apareix quan els diferents aspectes que ens conformen es troben equilibrats: Quan tenim cura del nostre cos físic, quan estem oberts a escoltar i a expressar les nostres emocions, i quan els nostres pensaments ens recolzen i ens motiven com ho faria un bon amic. Quan hi ha harmonia en la nostra forma de pensar, de sentir i d'actuar, acaben les lluites internes i apareix un sentiment d'integritat.

Si et sents a disgust amb tu mateixa, si no saps cap a on dirigir la teva vida, si el que passa al teu voltant et fa perdre el contacte amb el teu interior, AQUEST ÉS EL TEU TALLER.

Què t'aportarà aquest treball?

 • Tècniques de centrament

 • Pràctiques d'atenció plena

 • Desenvolupament de la consciència corporal

 • Tècniques per calmar la ment

 • Desenvolupament de flexibilitat interior i de resiliència

 • Integració cos-ment-emoció